*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujELEKTROTECHNIKA

MATERIAŁ DLA ELEKTROTECHNIKI


  Przeznaczenie:
 
Al / stop Al Stan umocnienia Zakres grubości [mm] Proponowane zastosowanie
EN AW-1050A
EN AW-1350A
wg wymagań
klientów
0.25 ÷ 1.40 uzwojenia transformatorów
EN AW-3004
EN AW-3104
O 0.2 ÷ 0.5 trzonki żarówek i świetlówek
EN AW-5754 O 0.2 ÷ 0.5 trzonki żarówek
EN AW-5005
EN AW-5754
wg wymagań
klientów
0.4 ÷ 2.0 obudowy szaf elektrycznych, kolektory słoneczne
 
 
Skład chemiczny*:
 
Al / stop Al Si [%] Fe [%] Cu [%] Mn [%] Mg [%] Zn [%] Al [%]
EN AW-1050A 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.07 min 99.50
EN AW-1350A 0.25 0.40 0.02 0.03 0.05 0.05 min 99.50
EN AW-3004 0.3 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 0.25 reszta
EN AW-3104 0.6 0.8 0.05-0.25 0.8-1.4 0.8-1.3 0.25 reszta
EN AW-5005A 0.30 0.45 0.05 0.15 0.7-1.1 0.20 reszta
EN AW-5754 0.40 0.40 0.10 0.50 2.6-3.6 0.20 reszta
* możliwa jest modyfikacja składu chemicznego pod indywidualne wymagania klientów
 
 
Aluminium Uzwojenia transformatorów
EN AW-1050A
EN AW-1350A
Czyste stopy aluminium zapewniające uzyskanie wysokiej przewodności elektrycznej
 
Stop Al Trzonki żarówek i świetlówek
EN AW-3004
EN AW-3104
EN AW-5754
Stopy te zapewniają bardzo dobre własności plastyczne umożliwiające łatwe formowanie oraz wymagane własności wytrzymałościowe i odporność cieplną w procesie zalewania szkłem.
 
Stop Al Obudowy szaf elektrycznych, kolektory słoneczne
EN AW-5005
EN AW-5754
Stopy zapewniające odpowiednią formowalność w takich procesach jak np. gięcie. Stopy przeznaczone do takiej produkcji podatne są do dalszej obróbki powierzchni, np. nakładania powłok lakierniczych. Materiał ten może być dostarczany w formie blach lub taśm.
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting