polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Aktualności IPX

Rosną przychody i zyski Grupy Impexmetal

Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa Impexmetal osiągnęła 2,55 mld zł przychodów, co oznacza 15-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA przekroczyła 201 mln zł (zwyżka o ponad 4 proc.), a zysk netto wyniósł...

Rosnące znaczenie recyklingu

Impexmetal SA Aluminium Konin był głównym sponsorem 25 Międzynarodowej Konferencji Recyklingu Aluminium, zorganizowanej przez Metal Bulletin, która odbyła się w dniach 13-15 listopada 2017 roku. W konferencji wzięło udział blisko 200...

Studia dualne z Impexmetal SA Aluminium Konin

Porozumienie o podjęciu współpracy prowadzącej do uruchomienia studiów dualnych na kierunkach „mechanika i budowa maszyn” oraz „energetyka” zawarte zostało 1 sierpnia przez Impexmetal SA Aluminium Konin i Państwową...

Studia dualne z Impexmetal SA Aluminium Konin

Porozumienie o podjęciu współpracy prowadzącej do uruchomienia studiów dualnych na kierunkach „mechanika i budowa maszyn” oraz „energetyka” zawarte zostało 1 sierpnia przez Impexmetal SA Aluminium Konin i Państwową...
<<123>>
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting