*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Drzwi Otwarte Aluminium Konin za nami

Około 150 osób skorzystało z możliwości zapoznania się w sobotę, 5 maja 2018 roku, z pracą Wydziałów Odlewni i Walcowni. Zwiedzanie zakładu to tradycyjny element majowych obchodów ,,Dnia Hutnika”.
Po raz kolejny Drzwi Otwarte cieszyły się dużą popularnością wśród rodzin pracowników zakładu oraz wśród mieszkańców rejonu konińskiego. Przewodnikami byli członkowie Zakładowego Koła PTTK przy Hucie Aluminium Konin oraz  pracownicy  wydziałów. Zapoznali oni gości z profilem przedsiębiorstwa, procesami produkcji w obu wydziałach oraz zrealizowanymi i prowadzonymi inwestycjami.

Kolejne Drzwi Otwarte już za rok, serdecznie zapraszamy. 

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting