*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Grupa Impexmetal kontynuuje rozwój

W pierwszym kwartale 2018 roku Grupa Impexmetal osiągnęła 880,5 mln zł przychodów, co oznacza 3,5-procentowy wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku.
Wysokie przychody wynikają ze wzrostu wolumenów sprzedaży prawie o 5 proc.
w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. do poziomu ponad  61 tys. ton. EBITDA Grupy Impexmetal przekroczyła w I kwartale 2018 r. 65,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 37,5 mln zł. Zysk operacyjny (EBIT) Grupy Impexmetal w 1Q2018 osiągnął poziom blisko  50 mln zł.
Średnia rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 9,6 proc. Poprawa rentowności brutto wynika głównie ze wzrostu jednostkowych marż przerobowych i wolumenu sprzedaży.
Wzrosty w Segmencie Cynk i Ołów
- Najwyższy wzrost przychodów, o ponad 31 proc. nastąpił w spółce 
Baterpol S.A. 
- wyjaśnia Małgorzata Iwanejko, Prezes Zarządu Impexmetalu S.A. - Wyższa podaż na rynku złomu akumulatorowego umożliwiła wzmożone zakupy surowca i w efekcie wyższą sprzedaż. Natomiast Zakład  Aluminium Konin osiągnął  ponad  6 % wzrost sprzedaży, głównie w asortymencie wyrobów wysoko przetworzonych – dodaje Prezes Impexmetalu.
Wyniki operacyjne
Segment Aluminium osiągnął wyższe o 12% wyniki operacyjne – między innymi w wyniku dokonanych w ostatnich latach inwestycji o wartości przekraczającej  200 mln złotych oraz zmian w procesach technologicznych, a w efekcie wzrostem rocznych mocy produkcyjnych do 100 tys. ton. Poprawa wyników była efektem wyższej sprzedaży większości grup produktowych oraz wyższej jednostkowej rentowności przerobu.
Przychody w segmentach w I kwartale 2018 r.:
Aluminium Miedź Cynk i ołów Handel
319 mln zł 256 mln zł 230 mln zł 168 mln zł
 
Podsumowanie wyników za I kwartał 2018 r.:
 
Grupa Impexmetal  1Q2018 1Q 2017
 Przychody ze sprzedaży  880,5 mln zł 850,7 mln zł
 EBITDA  65,4 mln zł 55,0 mln zł
 Zysk operacyjny  49,9 mln zł 40,1 mln zł
 Zysk netto  37,5 mln zł 29,8 mln zł
 

 Nowa strategia

W styczniu 2018 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła strategię rozwoju Impexmetalu na lata 2018 – 2026.
Pozwoli ona na wzrost  wolumenu sprzedaży do 200 tys. ton rocznie, wprowadzenie na rynek nowych wyrobów wysokowytrzymałych dla przemysłu motoryzacyjnego, a także zwiększenie możliwości produkcji wyrobów cienkich i platerowanych. Efektem strategii będzie również obniżenie kosztów produkcji i zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych - wyjaśnia Jan Woźniak Wiceprezes Zarządu Impexmetal S.A.
Innowacje
W styczniu 2018 roku Impexmetal S.A. podpisał z Achenbach Buschhutten z Niemiec dwie powiązane ze sobą umowy na dostawę i montaż nowej walcarki zimnej w Zakładzie Aluminium Konin, na łączną kwotą 115 mln zł. Jedna z umów, w ramach projektu realizowanego
z dofinansowaniem NCBiR ze środków unijnych, obejmuje dostawę innowacyjnych części, które pozwolą na walcowanie specjalnych stopów aluminium przeznaczonych do przemysłu samochodowego.
Zakup walcarki jest związany z realizowaną przez Impexmetal długofalową strategią rozwoju - dodaje Wiceprezes Zarządu Jan Woźniak. 
Perspektywy rynku aluminium
Prognozuje się dwukrotny wzrost zapotrzebowania na blachy i taśmy aluminiowe w ciągu najbliższych 10 lat.
- Rynek wyrobów aluminiowych jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków surowców na świecie - mówi Małgorzata Iwanejko, Prezes Impexmetalu. 
Aluminium jest wytrzymałe i lekkie, łatwo je formować, nadaje się do recyklingu. Znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. 
Szacuje się, że globalny rynek aluminium osiągnie 120 mln ton w 2030 r.
 
 
 
 
 
 O Grupie
 
Grupa Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych – aluminium, miedzi, cynku i ołowiu. Jest liderem polskiego rynku w produkcji aluminiowych wyrobów walcowanych. Zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników. Ponad połowa obrotów spółki jest realizowana poza Polską, głównie w Europie. Największymi importerami produktów Impexmetalu są Niemcy, Czechy i Ukraina. Akcje Impexmetalu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew, największej prywatnej grupy kapitałowej w Polsce.
 
Więcej informacji na stronie www.impexmetal.com.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting