*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Bardzo dobre półrocze dla Grupy Impexmetal

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Impexmetal wypracowała 1,74 mld zł przychodów. Zysk netto Grupy wyniósł 94 mln złotych, natomiast EBIT przekroczył  112 mln złotych.

- Bardzo dobre wyniki to przede wszystkim efekt wzrostu wolumenów sprzedaży. Najwyzszy, bo ponad 30% dotyczył Baterpolu, natomiast  kluczowe aktywo – zakład Aluminium Konin – zwiększył sprzedaż o niemal 5%, głownie dzięki wyrobom wysokoprzetworzonym – wyjaśnia Małgorzata Iwanejko, Prezes Zarządu Impexmetal S.A.
 
Przychody w segmentach w I półroczu 2018 r.:
Aluminium Miedź Cynk i ołów Handel
642 mln zł 486 mln zł 443 mln zł 341 mln zł

Średnia rentowność brutto Grupy Impexmetal na sprzedaży wyniosła 10,3%, jej poprawa względem ubiegłego roku wynika głównie ze wzrostu jednostkowych marż przerobowych i wolumenu sprzedaży. Koszty sprzedaży, pomimo wzrostu wolumenów, były niższe o 4,3%.
Grupa Kapitałowa wygenerowała po pierwszym półroczu dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, które zostały przeznaczone na obsługę zadłużenia zewnętrznego oraz realizacje inwestycji.

- Najważniejsza inwestycja w majątek trwały dotyczyła Impexmetal S.A., gdzie realizujemy strategię rozbudowy mocy produkcyjnych zakładu aluminium  w Koninie.Podwyższenie wolumenu oraz rozbudowa innowacyjnego portfolia produktowego,  to kluczowe elementy, które pozwolą firmie stać się  bardziej konkurencyjną  na globalnym rynku,  – podkreśla  Jan Wożniak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Impexmetal S.A.
 
 
Realizując przyjęte założenia, 23 sierpnia b.r. podpisaliśmy umowę licencyjną z Korea Institute of Industrial Technology, która umożliwi nam wyprodukowanie nowego stopu, mającego wszechstronne zastosowanie w branży motoryzacyjnej i w lotnictwie z uwagi na wysokie własności wytrzymałościowe i bardzo dobrą plastyczność  – dodaje Jan Woźniak.

Podsumowanie wyników za I półrocze 2018 r.:
Grupa Impexmetal  1H2018
 Przychody ze sprzedaży  1,74 mld zł
 EBIT  112,1 mln zł
 Wynik brutto ze sprzedaży  178,1 mln zł
 Zysk netto  93,8 mln zł
 
 
 
 
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting