*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujArkadiusz Krężel

Arkadiusz Krężel

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Arkadiusz Krężel nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO

 

Wykształcenie wyższe techniczne.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Przebieg kariery zawodowej

  • 2006 - 2012: Członek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
  • 1992 - 2006: Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • 1981 - 1992: Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz - Juliusz" w Sosnowcu.
 

Języki obce

  • język rosyjski na poziomie zaawansowanym
  • język francuski i angielski na poziomie podstawowym
 

Przebyte szkolenia

  • 1994 Wymiana doświadczeń w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw "Zadania i metody pracy Treuhand" Treuhand, Niemcy
  • 1996 "Procesy transformacji w gospodarce w kontekście integracji z UE na przykładzie gospodarki Hiszpanii" Assesores de Comercio Exterior , S.L, Belgia
  • 1997 "Instytucje rozwoju regionalnego Unii Europejskiej na przykładzie Portugalii" Co-operation and Regional Development Agency CDR, Portugalia.
 

Dodatkowe funkcje pełnione w latach 1997 - 2012

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
  • Członek Zarządu Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej w Patyżu
  • Członek Polsko - Japońskiego Komitetu Gospodarczego
  • Członek Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
  • Wiceprzewodniczący Rady Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie.
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting