*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
Rotator 1
ONE OF THE LARGEST
POLISH CAPITAL GROUP

drukujContact for investors

Paweł Tokłowicz

Mobile: +48 695 107 213
Phone: +48 63 247 47 28
Phone: +48 22 658 63 30

e-mail: P.Toklowicz@impexmetal.com.pl

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting