*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDywidenda

W okresie ostatnich 5 lat Impexmetal S.A. nie wypłacała dywidendy.
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting