*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
Patters & Trays

drukujPatters & Trays

Patera nr PA-01
Wymiary: 333 x 233 x 23 mm
Pojemność: 870 ml
Karton: 475 szt.
Pakowane po: 25 szt.
Patera nr PA-02
Wymiary: 445x295x25 mm
Pojemność: 1650
Karton: 200 szt.
Pakowane po: 10 szt.
Patera nr PA-03
Wymiary: 545x360x25 mm
Pojemność: 2151 ml
Karton: 200 szt.
Pakowane po: 10 szt.
Tacka grillowa nr G-01
Wymiary: 344x224 mm
Pojemność: 1280 ml
Karton: 520 szt.
Pakowane po: Luz
Grill - 5-ciopak
Wymiary: 344x224 mm
Pojemność: 1280 ml
Karton: 90 opakowań
Pakowane po: 5 szt.
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting