*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
rotator1_18

drukujPrzetarg maszyn i urządzeń do produkcji tacek aluminiowych

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting