*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujFŁT Polska Sp. z o.o.


FŁT Polska Sp. z o.o.

http://www.fltpolska.pl/pl/certyfikaty.html

Certyfikaty:

Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2008

 

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting