*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
Rotator 1
ONE OF THE LARGEST
POLISH CAPITAL GROUP

drukujFŁT Polska Sp. z o.o.


FŁT Polska Sp. z o.o.

http://www.fltpolska.pl/pl/certyfikaty.html

Certificates

  • Certificate of Quality Management System in accordance with EN ISO 9001:2008
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting