*
polski english ue
MENU
KONTAKT

drukujDANE KONTAKTOWE

Menedżer Zespołu HI-PACK
Krzysztof Makowski
mobile +48 695 108 055
tel. +48 63 247 49 60
fax +48 63 247 49 62
k.makowski@impexmetal.com.pl
Handlowiec
Mariusz Kuźnik
mobile +48 695 107 207
tel. +48 63 247 47 23
fax +48 63 247 49 62
m.kuznik@impexmetal.com.pl
 


 
Adres:
HI-PACK
62-510 Konin, ul. Hutnicza 1
e-mail: k.makowski@impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting