*
polski english ue
MENU
CONTACT

drukujCONTACT DETAILS

HI-PACK Team Manager
Krzysztof Makowski
mobile +48 695 108 055 (plus gsm)
tel. +48 63 247 49 60
fax +48 63 247 49 62
k.makowski@impexmetal.com.pl
Trader
Mariusz Kuźnik
mobile +48 695 107 207
tel. +48 63 247 47 23
fax +48 63 247 49 62
m.kuznik@impexmetal.com.pl
l


 
Address:
HI-PACK
Hutnicza 1 street
62-510 Konin

e-mail: info@hi-pack.com.pl
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting