*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
Rotator 1
ONE OF THE LARGEST
POLISH CAPITAL GROUP

drukujImportant links

Warsaw Stock Exchange - www.gpw.com.pl

The Association of Stock Exchange Issuers (ASEI) - www.seg.org.pl

The Polish Securities and Exchange Commission - www.knf.gov.pl

National Depository for Securities, Poland - www.kdpw.com.pl

Association of Individual Investors - www.sii.org.pl

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting