*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujJan Woźniak


Jan Woźniak

 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju

 

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Woźniak nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego.
 

Przebieg kariery zawodowej

 
 • 2014 - do chwili obecnej: Członek Zarządu Impexmetal S.A., Dyrektor Zarządzający Aluminium Konin.
 • 2011 - do chwili obecnej: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Walcowni Metali Dziedzice S.A.
 • 2006 - 2011 Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, następnie Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ZM Silesia S.A.
 • 2002: Dyrektor Operacyjny Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A.
 • 1997 - 2000: Członek Zarządu, następnie Prezes Zarządu ZM "Skawina" S.A.
 • 1973 - 1998: Huta Aluminium Konin (następnie Impexmetal S.A.)
 • Wydział Walcowni i Elektrolizy - nadzór produkcyjny,
 • Pion handlowy - kierownik działu eksportu, dyrektor ds. handlowych
 • Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu w latach 1991-1998 oraz 2003-2005.


Dodatkowe istotne funkcje pełnione 

 
 • Członek Rady Nadzorczej Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w likwidacji.
 • Członek Rady Nadzorczej Baterpol S.A.
 • Członek Rady Nadzorczej KREZUS S.A.
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting