polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKalendarium 2018

24.04.2018 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2017
 
24.04.2018 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2017
 
10.05.2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2018
 
24.08.2018 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2018

08.11.2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2018
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting