*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujKalendarium 2018

24.04.2018 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2017
 
24.04.2018 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2017
 
10.05.2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2018
 
24.08.2018 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2018

08.11.2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2018
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting