*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKalendarium 2019

15.04.2019 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2018
 
15.04.2019 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2018
 
10.05.2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2019
 
12.09.2019 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2019

29.11.2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2019
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting