*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujKalendarium 2019

15.04.2019 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2018
 
15.04.2019 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2018
 
10.05.2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2019
 
12.09.2019 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2019

29.11.2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2019
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting