*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujNotowania


Historia notowań
 
Uwaga: W celu zapoznania się z szerszymi danymi historycznymi kliknij TUTAJ
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting