*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujOferta

Grupa Impexmetal to jedna z największych grup przemysłowych, posiadająca szeroką ofertę wyrobów z metali kolorowych.

Podstawowymi segmentami produktowymi Grupy są:
 
  • aluminium,
  • miedź,
  • cynk,
  • mosiądz,
  • ołów,
  • łożyska.

Produkty Grupy mają zastosowanie m. in. w przemyśle motoryzacyjnym, instalacyjnym, maszynowym, budownictwie, metalurgii i hutnictwie.
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting