polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKalendarium 2015

 
13.11.2015 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2015
 
13.08.2015 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2015
 
13.05.2015 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2015
 
17.03.2015 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2014
 
17.03.2015 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting