polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKalendarium 2014

14.11.2014 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2014
 
13.08.2014 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014
 
13.05.2014 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2014
 
17.04.2014 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2013
 
17.04.2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013
 
20.02.2014 RAPORT SKONSOLIDOWANY 4Q 2013
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting