*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujza 2013 rok

29.05.2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IMPEXMETAL S.A. ZA 2013 ROK pobierz »
 
29.05.2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IMPEXMETAL ZA 2013 ROK pobierz »
 
29.05.2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU pobierz »
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting