polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujza 2012 rok

07.05.2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU pobierz »

 
07.05.2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2012 pobierz »
 
07.05.2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IMPEXMETAL ZA 2012 pobierz »
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting