*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujza 2012 rok

07.05.2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU pobierz »

 
07.05.2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2012 pobierz »
 
07.05.2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IMPEXMETAL ZA 2012 pobierz »
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting