*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujza 2011 rok

 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2011. pobierz »
 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2011 ROK. pobierz »
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU. pobierz »
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting