*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujNiezależność członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej na temat spełnienia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

OŚWIADCZENIE PANA ARKADIUSZA KRĘŻLA pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA DAMIANA PAKULSKIEGO pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA PAWŁA BŁASZCZYKA pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA JANUSZA WIŚNIEWSKIEGO pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA PIOTRA LISIECKIEGO pobierz »

 

 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting