polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukuj Udział kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

   na dzień 31.12.2012  na dzień 31.12.2013  na dzień 31.12.2014  na dzień 31.12.2015 na dzień 31.12.2016
Liczba osób w Zarządzie Impexmetal S.A.

1

1

2

2

2

w tym kobiet

1

1

1

1

1
Liczba osób w Radzie  Nadzorczej Impexmetal S.A.

5

5

5

5


5
 w tym kobiet

0

0

1

1

1
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting