*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukuj Udział kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

   na dzień 31.12.2014  na dzień 31.12.2015  na dzień 31.12.2016  na dzień 31.12.2017 na dzień 31.12.2018
Liczba osób w Zarządzie Impexmetal S.A.

2

2

2

2

2

w tym kobiet

1

1

1

1

1
Liczba osób w Radzie  Nadzorczej Impexmetal S.A.

5

5

5

5


5
 w tym kobiet

1

1

1

1

1
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting