*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujBaterpol S.A.
Baterpol S.A. Zakład Ołowiu
Ul. Obr. Westerplatte 108, 
40-335 Katowice
www.baterpol.pl


Telefon: +48 32 779 20 00
Fax: +48 32 779 20 09
Email: sekretariat@baterpol.pl
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting