*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujZM Silesia S.A. Oddział Huta Oława 
ZM SILESIA S.A. Oddział Huta Oława
ul. Sikorskiego 2
55 -200 Oława
www.hutaolawa.pl

tel.: (+48) 71 318 73 01
tel.: (+48) 71 318 73 03
fax: (+48) 71 313 40 35
e-mail: biuro.olawa@silesiasa.pl
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting