*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2014

30.12.2014
 

Informacje osób zobowiązanych.

 
 

Informacje osób zobowiązanych.

 
 

Informacje osób zobowiązanych.

 
 

Przedterminowy wykup obligacji.

 
 

Informacje osób zobowiązanych.

 
 

Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A.

 
 

Nabycie obligacji przez jednostkę zależną.

 
 

Nabycie obligacji przez jednostkę zależną.

 
 

Rozliczenie nabycia akcji Hutmen S.A.

 
 

Nabycie obligacji przez jednostkę zależną.

 
 

Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż
akcji HUTMEN S.A.

 
 

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości przez podmioty
zależne od Emitenta

 
 

Nabycie obligacji przez spółkę zależną

 
 

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

 
 

Zamiar ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

 
 

Nabycie aktywów o znacznej wartości

 
 

Wykup obligacji przez Boryszew S.A.

 
 

Powołanie Członka Zarządu Impexmetal S.A.

 
 

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 
 

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 
 

Powołanie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję

 
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ
Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

 
 

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

 
 

Zbycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Impexmetal S.A. zwołanego na 25 czerwca 2014r.

 
 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Impexmetal S.A. na dzień 25 czerwca 2014r.

 
 

Zmiana wpisów w rejestrze zastawów

 
 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Impexmetal S.A.
i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2013 rok

 
 

Ustanowienie hipoteki

 
 

Nabycie aktywów o znacznej wartości

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

 
 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 
 

 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting