*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2012

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 
 

Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A.

 
 

Zawarcie przez Impexmetal SA znaczącej umowy

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego

 
 

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 maja 2012 r.

 
 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

 
 

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 maja 2012 r.

 
 

Powołanie Zarządu Impexmetal S.A. na następną kadencję

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Określenie V transzy skupu akcji własnych

 
 

Sprawozdania Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. za 2011 rok

 
 

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

 
 

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2011 rok

 
 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2011 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok

 
 

Rezygnacja Członka Zarządu

 
 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego

 
 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Treść projektów uchwała ZWZ Impexmetal S.A.

 
 

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Impexmetal S.A. do publicznej wiadomości w roku 2011.

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting