*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2011

 
 

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 
 

Korekta zawiadomienia z dnia 11 i 20 października 2011 roku

 
 

Korekta zawiadomień z dnia 20 października 2011 roku

 
 

Korekta zawiadomień z dnia 11 października 2011 roku

 
 

Korekta zawiadomienia z dnia 20 października 2011 roku

 
 

Korekta zawiadomienia z dnia 20 października 2011 roku

 
 

Określenie V transzy skupu akcji własnych 

 
 

Określenie V transzy skupu akcji własnych 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Postanowienie Sądu o wpisaniu likwidacji Spółki PUH Hutnik Sp .z o.o.

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A.

 
 

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Podpisanie aneksu do umowy o współpracy z firmą Valeo Thermal Systems

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki PUH Hutnik Sp .z o.o.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. 

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Określenie IV transzy skupu akcji własnych

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na NWZ Impexmetal S.A. w dniu 27 września 2011 r.

 
 

Uchwały podjęte przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 27 września 2011 r

 
 

Określenie III transzy skupu akcji własnych

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Zamiar przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami przy nabywaniu akcji własnych.

 
 

Określenie II transzy skupu akcji własnych 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Projekty uchwał na NWZ Impexmetal S.A. w dniu 27 września 2011 roku.

 
 

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

 
 

Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za I półrocze 2011 roku

 
 

Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A.

 
 

Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

 
 

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego

 
 

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

 
 

Zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki 

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego

 
 

Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r.

 
 

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych 

 
 

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r.

 
 

Informacja o dywidendzie

 
 

Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r. 

 
 

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

 
 

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

 
 

Złożenie wniosku o upadłość Spółki PUH Hutnik Sp.z o.o.

 
 

Korekta raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impexmetal za IV kwartał 2010 roku

 
 

Zawarcie przez Impexmetal SA znaczącej umowy

 
 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o zmianie udziałów.

 
 

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impexmetal za IV kwartał 2010 roku

 
 

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Określenie I transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A

 
 

Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 
 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku.

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting