*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2010

 
 

Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A.

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 
 

Zawarcie przez Impexmetal SA znaczącej umowy

 
 

Rejestracja umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A. 

 
 
Uchwały podjęte przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 15 listopada 2010 r. 
 
 

Uchwały podjęte przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 15 listopada 2010 r.

 
 

Uchwały podjęte przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 15 listopada 2010 r. 

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego 

 
 

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. 

 
 

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A. 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej
Impexmetal za I półrocze 2010 roku 

 
 

Zmiana wpisu w rejestrze zastawów 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału 

 
 

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki 

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki 

 
 

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki ]

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 

 
 

Określenie XII transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki 

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zbycie udziałów przez spółkę zależną

 
 

Określenie XI transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Przedłużenie terminu zakończenia realizacji Programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia 

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

 
 

Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 17czerwca 2010 r.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Określenie X transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Określenie IX transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 17 czerwca 2010 r.

 
 

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 
Określenie VIII transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A. 
 
 

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku

 
 

Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o zmianie udziałów. 

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego 

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o zmianie udziałów. 

 
 

Prognoza wyników 

 
 

Informacja osoby zobowiązanej

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Określenie VII transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A. 

 
 

Ustanowienie hipoteki umownej kaucyjnej

 
 

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Nabycie obligacji przez spółkę zależną

 
 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zawiadomienie o zmianie udziału

 
 

Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 
 

Zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki

 
 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego 

 
 

Określenie VI transzy akcji własnych, które będą skupowane przez Impexmetal S.A. 

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego

 
 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Impexmetal S.A.
w dniu 15 listopada 2010 roku

 
 

Informacja osoby zobowiązanej

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting