polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujDmuchawa Delta Blower GM 130L

Dmuchawa Delta Blower GM 130L
W skład urządzenia wchodzi:
  • dmuchawa GM 130L z obrotowymi tłokami,
  • silnik elektryczny indukcyjny trójfazowy wysokiego napięcia z wirnikiem klatkowym o mocy 132kW,
  • wentylator osiowy.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting