*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujŁadowarka Ł- 220

                                                                                                                                                Konin 06.04.2022
                                                                        O G Ł O S Z E N I E
 
               GRÄNGES KONIN S.A. ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin sprzeda wycofany z eksploatacji środek trwały:
 
                                             1 Ładowarka Ł- 220
                                                Rok produkcji- 1996
                                                Cena wyjściowa nie mniejsza niż   26 500 zł / netto                                      
                                                 
                                             2 Nośnik teleskopowy JCB 536-60
                                                Rok produkcji 2009
                                                Cena wyjściowa nie mniejsza niż   15 000 zł / netto

           - oferty pisemne z podaną kwotą w zaklejonych kopertach należy składać do dn. 27.04.2022
             w pokoju 11 biurowca PT.
           - komisyjne otwarcie kopert i wybór Kupującego nastąpi w dniu 28.04.2022r.
           - kryteria wyboru – najkorzystniejsza oferta cenowa
           - szczegółowych informacji co do stanu technicznego udzieli Grzegorz Iwiński   tel. 695 108 068  
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting