*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2016

 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Hutmen S.A. w drodze przymusowego wykupu
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 
Nabycie akcji Boryszew S.A.
 

Zawarcie umowy na dostawę wyrobów aluminiowych z MAHLE Behr

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Informacja  na temat współpracy z Trafigura PTE, Ltd.

 

Nabycie akcji Boryszew S.A.

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 39/2016

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Realizacja skupu akcji własnych

 

Program nabycia akcji własnych

 

Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

 

Aktualizacja infromacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie
przy ul. Łuckiej

 

Odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedazy nieruchomości z 10 listopada 2015 roku

 

Zawarcie pakietów umów dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie
przy ulicy Łuckiej

 

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 29/2016

 

Zawiadomienie o zmianie udziałów

 

Zawiadomienie o zmianie udziałów

 

Uzgodnienie warunków współpracy handlowej z MAHLE Behr

 

Infromacje o transakcjach na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 25/2016

 

Otwarcie likwidacji spółki zależnej

 

Informacje osób zobowiązanych

 

Aktualizacja informacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie
przy ulicy Łuckiej

 

Uzgodnienie warunków znaczącej umowy handlowej

 

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku.

 

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
w dniu 15 czerwca 2016 roku

 

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku.

 

Uzgodnienie warunków znaczącej umowy handlowej

 

Informacje osób zobowiązanych

 

Otwarcie likwidacji spółki zależnej

 

Informacje osób zobowiązanych

 

Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łuckiej

 

Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łuckiej

 

Nabycie obligacji Impexmetal S.A. przez jednostki zależne

 

Informacje osób zobowiązanych.

 

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
za rok 2015.

 

Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
 
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
 
Informacje osób zobowiązanych
 
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting