*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujOświadczenia stosowania ładu korporacyjnego

18.04.2013 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2012 ROKU pobierz »
 
17.04.2014 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2013 ROKU pobierz »

17.03.2015 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU pobierz »
 
21.03.2016 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2015 ROKU pobierz »
 
23.03.2017 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2016 ROKU pobierz »
 
24.04.2018 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2017 ROKU pobierz »
 
15.04.2019 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2018 ROKU pobierz »
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting