polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujOświadczenia stosowania ładu korporacyjnego

18.04.2012 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2012 ROKU pobierz »
 
17.04.2013 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2013 ROKU pobierz »

18.04.2014 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU pobierz »
 
17.04.2015 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2015 ROKU pobierz »
 
23.03.2016 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2016 ROKU pobierz »
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting