polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukuj Kalendarium 2017


23.03.2017 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2016
 
23.03.2017 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2016
 
12.05.2017 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2017
 
25.08.2017 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2017

10.11.2017 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2017
 
 
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting