*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 78/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 77/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 76/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 75/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 74/2017

 
Przedterminowy wykup obligacji własnych posiadanych przez spółkę zależną
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 72/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 71/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 70/2017

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 67/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 66/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 65/2017

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 62/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 61/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 60/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 59/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 58/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 57/2017

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 55/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 54/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 53/2017

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 51/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 50/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 49/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 48/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 47/2017

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 46/2017

 
Informacja nt. potencjalnej transakcji dotyczącej sprzedaży spółek zależnych
prowadzących działalność w segmencie handlowym.
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Przedterminowy wykup obligacji własnych posiadanych przez spółkę zależną
 
Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 
Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 maja 2017 roku.
 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
ZWZ Impexmetal S.A w dniu 25 maja 2017 roku.
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach skupu akcji własnych
Impexmetal S.A. 
 

Realizacja skupu akcji własnych

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 36/2017

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
w dniu 25 maja 2017

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 35/2017

 
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
zwołanego na dzień 25 maja 2017 roku
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 

Realizacja skupu akcji własnych

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2017

 

Realizacja skupu akcji własnych

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 30/2017

 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Informacja nt. nabycia akcji Hutmen S.A. w ramach przymusowego wykupu
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 

Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Hutmen S.A.

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 7/2017

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
 
Realizacja skupu akcji własnych
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting