*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2018

 
Podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych
 
Podjęcie decyzji o wstrzymaniu realizacji Strategii Rozwoju Impexmetal S.A. na lata 2018-2026
 
Zmiany osobowe w składzie organów Impexmetal S.A.
08.10.2018
 

Nabycie akcji własnych Impexmetal S.A.

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 62/2018

01.10.2018
 

Nabycie akcji własnych Impexmetal S.A.

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 61/2018

17.09.2018
 

Nabycie akcji własnych Impexmetal S.A.

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 59/2018

 

Nabycie akcji własnych Impexmetal S.A.

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 58/2018

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 57/2018

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 56/2018

 

Nabycie akcji własnych Impexmetal S.A.

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 55/2018

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 54/2018

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 51/2018

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 50/2018

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 49/2018

 

Nabycie akcji własnych Impexmetal S.A.

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 48/2018

 
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej 
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Aktualizacja informacji na temat realizacji kontraktu zawartego z Rusal Markieting GmbH
 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 44/2018

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
w dniu 18 czerwca 2018 roku

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 41/2018

 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ
Impexmetal S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku.
 
Zmiana programu nabycia akcji własnych
 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu
18 czerwca 2018 roku

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 38/2018

 
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2018 roku
 
Powołania osób zarządzających na kolejną kadencję.
 
Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem
 
Utworzenie rezerw na trwające postepowania kontrolne w spółkach zależnych
 
Aktualizacja informacji nt. analizy opcji strategocznych Emitenta
 
Informacja nt. czasowego zawieszenia realizacji kontraktu.
 
Informacja nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej
 
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
 
Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego w spólce zależnej
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A.
 
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki stowarzyszonej
 
Przedterminowy wykup obligacji własnych posiadanych przez spółkę zależną
 
Uchwały podjęte przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 19 lutego 2018 roku.
 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impexmetal S.A. w dniu 19 lutego 2018 roku.
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 17/2018

 
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 19 lutego 2018 roku.
 
Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 19 lutego 2018 roku
 
Otrzymanie od Boryszew S.A. ządania dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 
Podpisanie umów w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości.
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 12/2018

 
Informacja nt. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej  od Emitenta
 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 09/2018

 
Informacja na temat analizy opcji strategicznych Emitenta
 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 07/2018

 

Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 06/2018

 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Przyjęcie Strategii rozwoju Impexmetal S.A. na lata 2018 - 2026
 
Informacja o trwającym postępowaniu kontrolnym w spółce zależnej
 
Nabycie obligacji Impexmetal S.A. przez jednostki zależne
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting