*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
Rotator 1
ONE OF THE LARGEST
POLISH CAPITAL GROUP

drukujRaw materials and semi-finished products

Groups of goods Contact
ALUMINIUM (RAW MATERIAL) Ryszard Urbański
phone: (+48 22) 658-6458
mob: (+48) 602427101
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: R.Urbanski@impexmetal.com.pl
COPPER SEMI-PRODUCTS Marek Radzki
phone: (+48 22) 658-6315
mob.: (+48) 695-107-004
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: M.Radzki@impexmetal.com.pl
ZINC Marek Radzki
phone: (+48 22) 658-6315
mob: (+48) 695-107-004
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: M.Radzki@impexmetal.com.pl

 

Jarosław Jurkowski
phone: (+48 22) 658-6201
mob: (+48) 695-107-928
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: J.Jurkowski@impexmetal.com.pl

ZINC SEMI-PRODUCTS Jarosław Jurkowski
phone: (+48 22) 658-6201
mob: (+48) 695-107-928
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: J.Jurkowski@impexmetal.com.pl
LEAD Marek Radzki
phone: (+48 22) 658-6315
mob: (+48) 695-107-004
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: M.Radzki@impexmetal.com.pl

 

Jarosław Jurkowski
phone: (+48 22) 658-6201
mob: (+48) 695-107-928
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: J.Jurkowski@impexmetal.com.pl

LEAD SEMI-PRODUCTS Jaroslaw Jurkowski
phone: (+48 22) 658-6201
mob: (+48) 695-107-928
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: J.Jurkowski@impexmetal.com.pl
ALUMINIUM OXIDE, ALUMINIUM FLUORIDE, ALUMINIUM HYDROXIDE, SYNTHETIC CRYOLITE, POTASSIUM CHLORIDE, ANTIMONY TROXIDE Grażyna Szelerska
phone: (+48 22) 658-6382
mob: (+48) 607090910
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: G.Szelerska@impexmetal.com.pl
RARE METALS, SILICON, Ryszard Urbański
phone: (+48 22) 658-6458
mob: (+48) 602427101
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: R.Urbanski@impexmetal.com.pl
OTHER NON-FERROUS METALS
tin, nickel, cobalt, rutile, mercury, bismuth, arsenic, chromium,
tungsten, chromium ores, tungster ores, phosphor,rare metals,
semi-products and powders, platinum metals, gold
Marek Radzki
phone: (+48 22) 658-6315
mob: (+48) 695-107-004
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: M.Radzki@impexmetal.com.pl
Grażyna Szelerska
tel: (+48 22) 658-6382
kom: (+48) 607090910
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: G.Szelerska@impexmetal.com.pl
FERROALLOYS Jarosław Jurkowski
phone: (+48 22) 658-6201
mob: (+48) 695-107-928
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: J.Jurkowski@impexmetal.com.pl
STEEL AND STEEL PRODUCTS Grażyna Szelerska
tel: (+48 22) 658-6382
kom: (+48) 607090910
fax: (+48 22) 658-6560
e-mail: G.Szelerska@impexmetal.com.pl
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting