polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWM DZIEDZICE SA


 

WM DZIEDZICE S.A.
ul. Kaniowska 3, 
43-502 Czechowice-Dziedzice

Tel: (32) 714 30 00

www.walcownia.com.pl
sekretariat@walcownia.com.pl

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting