*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujZastrzeżenie odpowiedzialności

Szanowni Państwo,

Jedynym pewnym źródłem informacji nt. naszych spółek są raporty bieżące i okresowe przekazywane do publicznej wiadomości poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd systemem ESPI.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne niezgodności i brak aktualności danych zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Niniejsza strona internetowa i informacje na niej zawarte są opracowywane w celu ułatwienia Państwu zapoznania się z naszymi spółkami. Dokładamy wszelkich starań, aby zakres informacji i ich forma była dla Państwa satysfakcjonująca oraz aby były one aktualne.

Udostępniony przez nas adres e-mailowy relacji inwestorskich umożliwia Państwu indywidualne uzyskiwanie informacji nt. naszych spółek. Dokładamy wszelkich starań, aby udzielać Państwu odpowiedzi drogą e-mailową w ciągu 24 godzin, jednak jedynym sposobem gwarantującym szybką odpowiedź jest bezpośredni kontakt telefoniczny z osobami upoważnionymi do kontaktu z inwestorami. Za ewentualne opóźnienia w odpowiedzi drogą elektroniczną serdecznie przepraszamy.

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting