*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujZM Silesia S.A.

Producent


ZM SILESIA S.A. Zakład Katowice
http://www.silesiasa.pl/images/zmsilesiatuv-pol.jpg

Certyfikaty:

 
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2008
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting