*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujBaterpol S.A.

Producent


Baterpol S.A.
http://www.baterpol.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=74

Certyfikaty

  • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 18001:2004
  • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 14001:2009
  • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2008
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting