*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDamian Pakulski

Damian Pakulski

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Pakulski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO
 

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
W 1999 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.


Przebieg kariery zawodowej

Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy oraz prowadzonej indywidualnie Kancelarii Radcy Prawnego.

Dodatkowe istotne funkcje

Ponadto pełnił lub/i pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej między innymi w spółkach: Suwary S.A., Torlen Sp. z o.o., Elana – Energetyka Sp. z o.o., Krezus S.A. oraz Gold Investments Sp. z o.o.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting