*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDyrekcja Zakładu Produkcyjnego 
 
           Prezes Zarządu,
           
Gränges Konin S.A.
           Piotr Szeliga                           
           Tel. + 48 63 247 49 00
           e-mail: p.szeliga@impexmetal.com.pl 


 

            
             Dyrektor Produkcji
             
Członek Zarządu
             Robert Jeżak                      
             Tel. + 48 63 247 49 04
             e-mail: r.jezak@impexmetal.com.pl
 


 
 
             Dyrektor Rozwoju i Inwestycji
             Członek Zarządu
             Paweł Rutecki                    
  
             Tel. + 48 63 247 44 02
             e-mail: p.rutecki@impexmetal.com.pl

 
            Główny Księgowy
            Beata Adamczyk                  
            e-mail: b.adamczyk@impexmetal.com.pl           
 

 
     
 
             Dyrektor ds. Personalnych
             i Administracyjnych 
             Magdalena Fleśman             
             e-mail: m.flesman@impexmetal.com.pl
             
      


 
             Dyrektor Finansowy 
             Krzysztof Kamiński             
             e-mail: k.kaminski@impexmetal.com.pl
           
 

 

              Dyrektor Handlowy
              Jacek Żurawski                
  
              Tel. + 48 63 247 49 00
              e-mail: j.zurawski@impexmetal.com.pl

 
   
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting