*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujMałgorzata Iwanejko


Małgorzata Iwanejko

 

Wiceprezes Zarządu

 

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Iwanejko nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwentka SGH w Warszawie.


Studia podyplomowe

 
 • MBA (rok ukończenia 2003) Diploma in Management, University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania.


Staż zawodowy

 
 • International Training Program of Fertilizer Marketing Challenges (USA, Alabama), zorganizowane przez IFDC w 1996 roku


Przebieg kariery zawodowej

 
 • 2012 - 2018: Prezes Zarządu Impexmetal S.A.
 • 2007 - 2012: Prezes Zarządu Boryszew S.A.
 • 2009 - 2012: Prezes Zarządu Boryszew ERG S.A.
 • 2006: Prezes Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
 • 2002 - 2006: Nafta Polska S.A. w Warszawie, Doradca
 • 1996 - 2002: Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.; Szef Pionu Handlowego.


Dodatkowe istotne funkcje pełnione w latach 1997 - 2012

 
 • Członek Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 • Przewodnicząca Komisji Nawozowej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego Związek Pracodawców w Warszawie
 • Przedstawiciel Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
 • w Agro Economics Committee IFA Francja
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting