*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujMisja i strategia

Misją spółki, konsekwentnie realizowaną przez zarząd, jest długofalowe zwiększanie wartości firmy dla akcjonariuszy. Strategia zarządu polega przede wszystkim na restrukturyzacji posiadanych aktywów, przeprowadzaniu programów modernizacyjnych i alokacji środków w najbardziej perspektywicznych częściach sektora metali, tj. w branżach aluminiowej i miedziowej. Prowadzimy działalność z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego, dbając o stały rozwój spółki, rozszerzając jej zakres działalności.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting