*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujPaweł Błaszczyk

dr Paweł Błaszczyk

 

Członek Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan dr Paweł Błaszczyk nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO


Wykształcenie:

2010 pobyt naukowy, Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg
2009 Doktorat, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Od 2010 Adwokat
2006 – 2010 Aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka, Warszawa
2002 – 2004 Diploma in An Intriduction to English Law and the Law of the European Union, British Centre for English and European Legal Studies, Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet Warszawski
2000 – 2005 Magister Prawa I Administracji, Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Praca naukowa

Od 2015 wykładowca na Studiach Podyplomowych „Business Law” prowadzonych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji.
Od 2012 wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Spółek i Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.
2010 - 2013 adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Uniwersytecie Warszawskim.
2010 - 2012 wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim.


Przebieg kariery zawodowej

  • Od 2005 prawnik w Kancelarii Adwokacko – Radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy (od 2011 roku jest jej Partnerem)
  • 2007 asystent Społecznego Rzecznika Przedsiębiorstw oraz był ekspertem w departamencie prawnym w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.


Dodatkowe istotne funkcje pełnione

2012 - 2014 Członek Rady Nadzorczej Z. Ch. „Organika – Sarzyna” S.A.


Języki obce:
Biegła znajomość j. angielskiego (Certificate of Advance English), dobra j. niemieckiego.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting